banner
banner banner banner

Countermeasures para sa aming
problema sa corona virus

Isinasagawa ang pagdidisimpekta ng alkohol sa pana-panahon

Naka maskara ako

Kami ay nagpapahangin ng puwang sa konsulta

Mga larawan ng aming tanggapan

Kamakailang nilalaman

 • Ikaw ba ay asawa ng Hapon o …

  Pag-aapply ng certif...

 • Ang pinakamali na paraan ay …

  Paano makikilala ang...

 • Kung ikaw ay isang Pilipino …

  Pagpapakasal sa Hapo...

 • Ang batas ng kasal ay karani …

  Tungkol sa recogniti...

 • Mga kinakailangan sa pag-aap …

  Huling update tungko...

 • Mayroong iba’t ibang m …

  Impormasiyon tungkol...

 • Ang isang Pilipino ay MAAARI …

  Pagpapakasal nang wa...

 • Ano ang Utos na Paglisan? An …

  Utos na Paglisan...

 • Ano ang Pansamantalang Pagla …

  Pansamantalang Pagla...

TOP